Văn bản số 3598/QĐ-BQL – Quyết định về việc ban hành Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Ngày 20/07/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 3598/QĐ-BQL về việc Quyết định về việc ban hành Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng. Xem chi tiết văn bản tại đây.