Công văn số 3503/BQL-QHXD về việc hướng dẫn cấp GPXD trạm BTS của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Vàng

Ký hiệu: Công văn số 3503/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 16/7/2023

Trích yếu: về việc hướng dẫn cấp GPXD trạm BTS của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Vàng

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng