Công văn số 3467/BQL-VP – Thông tin Bộ chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của UBND thành phố Hải Phòng

Số ký hiệu: 3467/BQL-VP

Ngày ban hành: 13/07/2023

Trích yếu: Thông tin Bộ chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng