Công văn số 3050/BQL-QHXD về việc thi công công trình tạm và thi công, thí nghiệm cọc thử phục vụ thiết kế, thi công công trình Nhà máy V3 thuộc Dự án nhà máy LG Innotek Việt Nam Hải Phòng

Ký hiệu: Công văn số 3050/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 22/6/2023

Trích yếu: về việc thi công công trình tạm và thi công, thí nghiệm cọc thử phục vụ thiết kế, thi công công trình Nhà máy V3 thuộc Dự án nhà máy LG Innotek Việt Nam Hải Phòng

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng