Công văn 4666/BQL-QHXD về việc triển khai các công tác chuẩn bị phục vụ dự án Global Material Handling

Số ký hiệu: 4666/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 19/9/2023

Trích yếu: Về việc triển khai các công tác chuẩn bị phục vụ dự án Global Material Handling.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng