Văn bản số 3137/BQL-QLDN – Giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ CNTT xuất sắc đạt Giải thưởng Sao Khuê 2023

Ngày 27/06/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 3137/BQL-QLDN về Giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ CNTT xuất sắc đạt Giải thưởng Sao Khuê 2023. Xem chi tiết văn bản tại đây.