Văn bản số 2655/TB-BQL – Thông báo v/v tham dự Hội nghị tuyên truyền về Đề án 06/CP; hướng dẫn triển khai cài đặt VNeID và định danh điện tử mức độ 2

Ngày 05/06/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 2655/TB-BQL về Thông báo v/v tham dự Hội nghị tuyên truyền về Đề án 06/CP; hướng dẫn triển khai cài đặt VNeID và định danh điện tử mức độ 2. Xem chi tiết văn bản tại đây.