Quyết định số 69/QĐ-BQL – Tặng danh hiệu thi đua cho các tập thể và cá nhân tại Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng năm 2022

Số ký hiệu: 69/QĐ-BQL

Ngày ban hành: 06/01/2023

Trích yếu: Tặng danh hiệu thi đua cho các tập thể và cá nhân tại Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng năm 2022

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng