Lập kế hoạch bổ sung đầy đủ giải pháp, hệ thống, phương tiện phòng cháy chữa cháy

Ngày 28/07/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 3712/BQL-QHXD gửi Sở Tài chính về việc Quyết định về việc Lập kế hoạch bổ sung đầy đủ giải pháp, hệ thống, phương tiện phòng cháy chữa cháy. Xem chi tiết văn bản tại đây.