Kế hoạch số 21/TT&VQH – Kế hoạch về việc xin ý kiến cộng đồng dân cư tham gia ý kiến vào Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Nomura – Hải Phòng (Giai đoạn 2, huyện An Dương)

Ký hiệu: Kế hoạch số 21/TT&VQH

Ngày ban hành: 01/12/2023

Trích yếu: Kế hoạch về việc xin ý kiến cộng đồng dân cư tham gia ý kiến vào Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Nomura – Hải Phòng (Giai đoạn 2, huyện An Dương)

Cơ quan ban hành: Trung tâm Dịch vụ việc làm – Đào tạo – Xúc tiến đầu tư