Công văn số 737/BQL-VP – Đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ năm 2023

Ngày 01/03/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành văn bản số  737/BQL-VP Báo cáo người làm y tế tại các doanh nghiệp. Xem chi tiết văn bản tại đây.