Công văn số 606/BQL-TNMT – Thông báo kết quả kiểm tra thực tế công trình xử lý chất thải của dự án “Sản xuất lắp ráp robot, các bộ phận của robot và thiết bị điều khiển động cơ- Hạng mục nhà máy lô A10”

Ký hiệu: Công văn số 606/BQL-TNMT

Ngày ban hành: 20/02/2023

Trích yếu: Thông báo kết quả kiểm tra thực tế công trình xử lý chất thải của dự án “Sản xuất lắp ráp robot, các bộ phận của robot và thiết bị điều khiển động cơ- Hạng mục nhà máy lô A10”

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng