Công văn số 5114/BQL-QLĐT về việc hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics An Vũ tại Lô KB 1.8 KCN MP Đình Vũ

Ký hiệu: Công văn số 5114/BQL-QLĐT

Ngày ban hành: 19/10/2023

Trích yếu: về việc hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics An Vũ tại Lô KB 1.8 KCN MP Đình Vũ

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng