Công văn số 4820/BQL-QHXD về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo Công điện 796/CĐ-TTg ngày 13/9/2023 của TTCP

Ký hiệu: Công văn số 4820/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 29/9/2023

Trích yếu: về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo Công điện 796/CĐ-TTg ngày 13/9/2023 của TTCP

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng