Công văn số 4595/BQL-DNGSĐT – Tham gia Đoàn giao dịch Xúc tiến thương mại tại Trung Quốc, kết hợp tham dự hội chợ thuong mại số toàn cầu lần thứ 2 tại Hàng Châu và Hội chợ thúc đẩy chuỗi cung ứng quốc tế Trung Quốc lần thứ 1 tại Bắc Kinh

Ngày 15/09/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số  4595/BQL-DNGSĐT – Tham gia Đoàn giao dịch Xúc tiến thương mại tại Trung Quốc, kết hợp tham dự hội chợ thuong mại số toàn cầu lần thứ 2 tại Hàng Châu và Hội chợ thúc đẩy chuỗi cung ứng quốc tế Trung Quốc lần thứ 1 tại Bắc Kinh. Xem chi tiết văn bản tại đây.