Công văn số 3235/BQL-QLĐT về việc thực hiện kết luận của TTCP Phạm Minh Chính trong chuyến công tác kiểm tra về tình hình triển khai một số dự án tại TP. Hải Phòng

Ký hiệu: Công văn số 3235/BQL-QLĐT

Ngày ban hành: 30/6/2023

Trích yếu: về việc thực hiện kết luận của TTCP Phạm Minh Chính trong chuyến công tác kiểm tra về tình hình triển khai một số dự án tại TP. Hải Phòng

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng