Công văn số 2694/QĐ-UBND – Quyết định về việc tặng Cờ thi đua danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và Bằng khen

Số ký hiệu: 2694/QĐ-UBND

Ngày ban hành: 08/09/2023

Trích yếu: Quyết định về việc tặng Cờ thi đua danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và Bằng khen

Cơ quan ban hành: UBND thành phố Hải Phòng