Công văn số 1768/BQL-QHXD – Lập địa chỉ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 2)

Số ký hiệu: 1768/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 20/04/2023

Trích yếu: Lập địa chỉ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 2).

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng