Công văn số 1683/BQL-VP – Ủng hộ hoạt động “Tháng Nhân đạo” 2023

Ngày 17/04/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 1683/BQL-VP –  Ủng hộ hoạt động “Tháng Nhân đạo” 2023. Xem chi tiết văn bản tại đây.