Công văn số 1371/BQL-QHXD -Xây dựng công trình thuộc dự án Feng Xu Việt Nam, Khu công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng

Số ký hiệu: 1371/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 31/03/2023

Trích yếu: Xây dựng công trình thuộc dự án Feng Xu Việt Nam, Khu công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng