Công văn số 5270/BQL-VP về việc thực hiện Quyết định 2962/QĐ-UBND ngày 29/9/2023

Ký hiệu: Công văn số 5270/BQL-VP

Ngày ban hành: 31/10/2023

Trích yếu: về việc thực hiện Quyết định 2962/QĐ-UBND ngày 29/9/2023

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng