Báo cáo đề xuất cấp GPMT dự án Nhà máy sản xuất đèn Led Innorex Vina của Công ty TNHH DH Innorex Vina

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường dự án Nhà máy sản xuất đèn Led Innorex Vina của Công ty TNHH DH Innorex Vina.