Báo cáo đề xuất cấp GPMT “Dự án Nhà máy LG Innotek Hải Phòng” tại lô I3,I4, KCN Tràng Duệ, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường “Dự án Nhà máy LG Innotek Hải Phòng” tại lô I3,I4, KCN Tràng Duệ, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.