Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án “Nhà máy sản xuất và lắp ráp linh kiện nhựa kỹ thuật như bánh răng có độ chính xác cao và két nước vệ sinh” của Công ty TNHH Takahata Precicison Việt Nam

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung GPMT của Dự án “Nhà máy sản xuất và lắp ráp linh kiện nhựa kỹ thuật như bánh răng có độ chính xác cao và két nước vệ sinh” của Công ty TNHH Takahata Precicison Việt Nam.