VB gửi tăng cường quản lý, tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

Ký hiệu: Số/KH: 2630/BQL-LĐ (số đến: 688)

Ngày ban hành: 17/06/2024

Trích yếu: VB gửi tăng cường quản lý, tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng