Tuyên truyền, hưởng ứng Tháng hành động vì ATTP năm 2024

Ký hiệu: Số/KH: 1640/BQL-VPĐD (số đến: 365)

Ngày ban hành: 15/04/2024

Trích yếu: Tuyên truyền, hưởng ứng Tháng hành động vì ATTP năm 2024

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng