Lịch trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Ký hiệu: Số: 1782 /TB-BQL

Ngày ban hành: 23/04/2024

Trích yếu: Lịch trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng