Giải quyết kiến nghị của một số doanh nghiệp trong Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải

Ký hiệu: Số/KH: 2325/BQL-LĐ

Ngày ban hành: 28/05/2024

Trích yếu: V/v giải quyết kiến nghị của một số doanh nghiệp trong Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng