Chương trình Kết nối giao thương giữa nhà cung cấp địa phương, các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại

Ký hiệu: Số/KH: 2129/BQL-DNGSĐT (số đến: 493)

Ngày ban hành: 16/05/2024

Trích yếu: Chương trình Kết nối giao thương giữa nhà cung cấp địa phương, các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng