Quyết định thành lập các Tổ công tác và bộ phận Thường trực phòng chống và ứng phó với với dịch Covid - 19 trong tình hình mới tại các Khu công nghiệp (KCN), Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải (KKT)

Vui lòng nhấn vào đây để xem toàn văn Công văn số 403/QĐ-BQL ngày 28/01/2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế./.

 

Chia sẻ:

Công ty Đại Thắng Khu Công nghiệp Nam Đình Vũ