Phòng, chống dịch bệnh Covid-19

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Xem Tải về
1 756/BQL-VP V/v thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về phòng, chống dịch Covid-19 khi tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính 25/2/2021 Xem Tải về
2 403/QĐ-BQL Quyết định thành lập các Tổ công tác và bộ phận Thường trực phòng chống và ứng phó với với dịch Covid - 19 trong tình hình mới tại các Khu công nghiệp (KCN), Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải (KKT) 28/1/2021 Xem Tải về
3 402/BQL-LĐ Công văn khẩn về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 28/1/2021 Xem Tải về
4 3517/BQL-LĐ Tăng cường quản lý và đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 đối với người lao động nước ngoài tại các doanh nghiệp trong các KCN, KKT trên địa bàn thành phố 27/8/2020 Xem Tải về
5 5156/UBND-VX Khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới 14/8/2020 Xem Tải về
6 1527/BQL-LĐ Một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các KCN,KKT Đình Vũ - Cát Hải 23/4/2020 Xem Tải về
7 1445/BQL-LD Danh sách người từ Bắc Ninh và Chợ hoa Mê Linh (Hà Nội) đến các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố (đến ngày 17/4/2020) 17/4/2020 Xem Tải về
8 1430/BQL-QLDN Báo cáo ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 17/4/2020 Xem Tải về
9 1397/KH-BQL Kế hoạch Phòng, chống và ứng phó với dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và tại các doanh nghiệp trong KCN, KKT Đình Vũ - Cát Hải 15/4/2020 Xem Tải về
10 1415/BQL-LĐ Danh sách người từ Bắc Ninh và Chợ hoa Mê Linh (Hà Nội) đến các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố (đến ngày 15/4/2020). 15/4/2020 Xem Tải về
11 1414/BQL-LĐ Rà soát người từ KCN Yên Phong, Bắc Ninh và Chợ hoa Mê Linh (Hà Nội) đến các KCN,KKT trên địa bàn thành phố 15/4/2020 Xem Tải về
12 1396/BQL-LĐ Rà soát người từ khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh và Chợ hoa Mê Linh (Hà Nội) đến các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố 15/4/2020 Xem Tải về
13 1377/BQL-LD Danh sách người từ Bắc Ninh và chợ hoa Mê Linh (Hà Nội) đến các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố (tính đến ngày 14/4/2020) 14/4/2020 Xem Tải về
14 1352/BQL-LĐ Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 13/4/2020 Xem Tải về
15 1326/BC-BQL Tình hình người lao động nước ngoài quốc tịch Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản tại các doanh nghiệp dự án trong các KCN, KKT 11/4/2020 Xem Tải về
16 1285/BQL-LĐ Xác nhận nhu cầu lưu trú của người lao động ngoại tỉnh của Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng tại thành phố Hải Phòng 9/4/2020 Xem Tải về
17 1295/BQL-LĐ Dừng tiếp nhận đăng ký, quản lý chặt chẽ việc sử dụng lao động ngoại tỉnh của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế đến hết ngày 15/4/2020 9/4/2020 Xem Tải về
18 1283/BQL-LĐ Xác nhận nhu cầu lưu trú của người lao động ngoại tỉnh của Công ty TNHH Toyota Boshoku Hải Phòng tại xã Tân Tiến, huyện An Dương 8/4/2020 Xem Tải về
19 1282/BQL-LĐ Danh sách xe chở người lao động ngoại tỉnh, phương tiện cá nhân của người lao động ngoại tỉnh đến làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố (đến ngày 08/4/2020) 8/4/2020 Xem Tải về
20 1281/BQL-LĐ Xác nhận nhu cầu lưu trú của người lao động ngoại tỉnh của Công ty TNHH Sản xuất pin Lithium Vinfast tại Hải Phòng 8/4/2020 Xem Tải về
Công ty Đại Thắng Khu Công nghiệp Nam Đình Vũ