Người phát ngôn báo chí

Ông Lê Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Điện thoại: 02253.823.206

Email: letrungkien@haiphong.gov.vn

 

 

Chia sẻ:

Công ty Đại Thắng Khu Công nghiệp Nam Đình Vũ