Hải Phòng phát triển nhà ở công nhân KCN tập trung giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2025

Trong những năm qua, thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, các địa phương trên cả nước nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng đã đẩy mạnh nhiều chính sách khuyến khích phát triển nhà ở xã hội theo quy định của Pháp luật. Trước thềm kỳ họp thứ 7 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hải Phòng khóa 14, vấn đề nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở của công nhân khu công nghiệp tập trung càng được chú trọng quan tâm và được đưa vào dự thảo báo cáo tóm tắt của Ủy ban nhân dân (UBND) trình kỳ họp lần này.
 
Theo dự thảo báo cáo tóm tắt của UBND trình kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khóa 14, hiện nay, trên địa bàn thành phố có 9 khu công nghiệp tập trung đang hoạt động gồm Khu công nghiệp: Nomura, Đình Vũ, Đồ Sơn, Tràng Duệ, Nam Cầu Kiền, Nam Tràng Cát, VSIP, An Dương, Nam Đình Vũ quy mô 4.400 ha đất với khoảng 195.000 công nhân (nếu lấp đầy). Số công nhân ngoại thành chiếm gần 70%, trong đó có nhiều người có nhu cầu thuê nhà ở. 
 
Các doanh nghiệp đang hoạt động tại các khu công nghiệp chưa có quỹ nhà ở dành cho công nhân thuê, ngoại trừ Công ty cổ phần Hoá dầu và xơ sợi dầu khí (thuộc Khu công nghiệp Đình Vũ) đã xây dựng nhà ở cho cán bộ, công nhân (giai đoạn 1) và một vài đơn vị đang chuẩn bị thủ tục lập dự án. Do vậy, số lượng người lao động ngoại thành không có chỗ ở ổn định, phải thuê nhà trọ của người dân chung quanh khu công nghiệp chiếm tỷ lệ khá cao. Các phòng trọ này hầu hết là nhà cấp 4 hoặc nhà tạm thiếu tiện nghi, chật hẹp (thường hai, ba lao động thuê chung phòng khoảng 10 m2, diện tích sử dụng bình quân từ 2-3/m2 /người). Điều kiện sinh hoạt không đảm bảo, ảnh hưởng đến sự ổn định nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp.
 
Qua thống kê và rà soát, tính đến tháng 9 năm 2013, trên địa bàn thành phố đã có 6 dự án xây dựng nhà ở cho công nhân thuê do doanh nghiệp đầu tư từ nguồn ngoài ngân sách (Số căn hộ: 4.099 căn; diện tích sàn: 385.121 m2; diện tích đất: 16,2 ha), trong đó có 01 dự án của Công ty cổ phần Hóa dầu và xơ sợi dầu khí tại Lô N3, Khu công nghiệp Đình Vũ đã hoàn thành giai đoạn 1 (Diện tích sàn: 10.800 m2), 5 dự án còn lại chưa khởi công. Như vậy, giai đoạn 2013 - 2015 cần xây thêm khoảng 71.000 m2 sàn nhà ở cho công nhân thuê từ nguồn xã hội hoá tổng mức đầu tư khoảng 570 tỷ đồng (ước 8 triệu/m2 sàn), quỹ đất sạch cần khoảng 4 ha.
 
Giải pháp phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn thành phố.
 
Trong dự thảo báo cáo tóm tắt của UBND thành phố trình kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khóa 14 đã nêu ra các giải pháp phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, cụ thể như sau:
 
Đối với các khu công nghiệp đang trong giai đoạn hình thành, chủ đầu tư cấp 1 tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của khu nhà ở công nhân khu công nghiệp. Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở công nhân được phân bổ vào giá thuê đất tại khu công nghiệp. Chủ đầu tư cấp I thực hiện cam kết xây dựng nhà ở, dịch vụ, công trình văn hóa (theo quy hoạch) cho công nhân làm việc tại khu công nghiệp trước khi cấp phép đầu tư.
 
Đối với các khu công nghiệp đã hình thành được bố trí theo nguyên tắc:
 
Thứ nhất, thành phố rà soát, bổ sung quy hoạch, tổ chức thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất mới để giao cho Ban Quản lý khu Kinh tế Hải Phòng, doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp hoặc doanh nghiệp có chức năng kinh doanh nhà ở đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân khu công nghiệp thuê. Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng được trích từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền cho thuê đất để lại cho địa phương;
 
Thứ hai, sử dụng quỹ đất 20% dành xây dựng nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn để giao cho các chủ đầu tư đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân khu công nghiệp thuê, nếu quỹ đất đó phù hợp với quy hoạch;
 
Thứ ba, giao doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp tổ chức lập quy hoạch khu nhà ở công nhân và làm chủ đầu tư dự án nhà ở công nhân khu công nghiệp. Khi phê duyệt quy hoạch khu nhà ở công nhân, thành phố xem xét, cho phép sử dụng một phần quỹ đất này để xây dựng nhà ở thương mại, tạo nguồn bù đắp chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng cho khu nhà ở công nhân.
 
Thứ tư, các doanh nghiệp tự xây dựng nhà ở công nhân (không thu tiền thuê hoặc có thu tiền thuê nhưng giá cho thuê không vượt quá mức giá cho thuê nhà ở xã hội theo quy định của UBND thành phố) và các doanh nghiệp thuê nhà cho công nhân ở thì được tính chi phí nhà ở là chi phí hợp lý (tính vào giá thành sản xuất) khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp;
 
Thứ năm, giá cho thuê nhà ở công nhân khu công nghiệp do UBND thành phố phê duyệt căn cứ đề nghị của chủ đầu tư, theo nguyên tắc không được tính các ưu đãi của Nhà nước vào giá thuê và bảo đảm lợi nhuận định mức tối đa 10%, với thời hạn thu hồi vốn tối thiểu là 20 năm. Giá cho thuê nhà ở không tính các khoản chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở công nhân khu công nghiệp (đã được phân bổ vào giá thuê đất khu công nghiệp).
 
Thứ sáu, đề nghị Bộ Xây dựng xây dựng cơ chế, chính sách cho phép các hộ gia đình đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân thuê trên diện tích đất thổ cư theo mẫu thiết kế đã duyệt, có sự hỗ trợ và quản lý của Nhà nước, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt làm cơ sở để các địa phương triển khai thực hiện.
 
Cũng trong dự thảo, Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan đánh giá, xác định và dự báo nhu cầu về nhà ở của công nhân lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố để có cơ sở lập và triển khai các dự án phát triển nhà ở dành cho công nhân thuê, mua.
 
Việc đưa ra các giải pháp cụ thể phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung thể hiện sự quan tâm sâu sắc của thành phố đối với việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho công nhân trên địa bàn thành phố nói chung và công nhân lao động trong các doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp, khu kinh tế nói riêng, góp phần ổn định nguồn lao động, quá trình sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp./.

Chia sẻ:

Công ty Đại Thắng Khu Công nghiệp Nam Đình Vũ