Đơn vị sự nghiệp

I. TRƯỜNG TRUNG CẤP KHU KINH TẾ - Điện thoại: 02253 774 722/ 02253 874 168

1. Ông Nguyễn Văn Thắng

- Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khu kinh tế, Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ Trường trung cấp Khu kinh tế

2. Ông Hoàng Văn Xếp

- Chức vụ: Chủ tịch công đoàn Trường; Phó Hiệu trưởng

II. TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHU KINH TẾ HẢI PHÒNG - Điện thoại: 0225 3746 047 

1. Ông Nguyễn Quang Mạnh 

- Chức vụ: Giám đốc, Bí thư Chi bộ Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Dịch vụ việc làm

2. Bà Nguyễn Thị Bích Nhường

- Chức vụ: Phó Giám đốc, Chủ tịch công đoàn Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Dịch vụ việc làm

3. Ông Hồ Chí Trung

- Chức vụ: Phó Giám đốc

 

 

 

Chia sẻ:

Công ty Đại Thắng Khu Công nghiệp Nam Đình Vũ