Danh sách các dự án hạ tầng Khu công nghiệp đang triển khai trên địa bàn thành phố Hải Phòng

STT

DỰ ÁN HẠ TẦNG
KHU CÔNG NGHIỆP

ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
DỰ ÁN

DIỆN TÍCH *
(ha)

NHÀ ĐẦU TƯ
HẠ TẦNG

DOANH NGHIỆP
HẠ TẦNG

1

Dự án phát triển khu công nghiệp Nomura - Hải Phòng

Huyện An Dương

153

Liên doanh giữa Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Nomura Asia Investment (Việt Nam) Pte.Ltd.,

Công ty phát triển Khu công nghiệp Nomura - Hải Phòng

2

Dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng

Phường Tân Thành, quận Dương Kinh và phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn

150

Liên doanh giữa Công ty Công trình công cộng và Dịch vụ Du lịch và Công ty Asia Glorious Development Limited (Hồng Kông)

Công ty Liên doanh khu công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng

3

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh khu công nghiệp An Dương

Xã Hồng Phong và xã Bắc Sơn, huyện An Dương

196

Công ty TNHH Liên hợp đầu tư Thâm Việt thành phố Thâm Quyến (Shenzhen Shenyue Joint Investment Company Limited)

Công ty TNHH  Liên hợp đầu tư Thâm Việt

4

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Nam Cầu Kiền (VINASHIN-SHINEC)

Các xã Hoàng Động, Lâm Động, Kiền Bái, Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên

268,32

Công ty Cổ phần Công nghiệp tàu thủy Shinec

Dự án không gắn với thành lập doanh nghiệp

5*

Dự án phát triển khu công nghiệp Đình Vũ

Phường Đông Hải 2, quận Hải An

Giai đoạn 1: 164

Giai đoạn 2: 377,46

Liên doanh giữa Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Công ty Infra Asia Development (Vietnam) Limited, Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý dự án Infra Asia

Công ty Cổ phần khu công nghiệp Đình Vũ

6*

Dự án khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng

Khu vực Bắc sông Cấm, các xã Tân Dương, Thủy Đường, Dương Quan, An Lư, Trung Hà, Thủy Triều, Thủy Sơn và Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên

507,6

Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam Singapore

Công ty TNHH VSIP Hải Phòng

7*

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Tràng Duệ

Xã Hồng Phòng và xã An Hoà huyện An Dương

Giai đoạn 1: 150

Giai đoạn 2: 214,02

Công ty Cổ phần KCN Sài Gòn - Hải Phòng

Dự án không gắn với thành lập doanh nghiệp

8*

Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng khu phi thuế quan và khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 1)

Phường Đông Hải 2, quận Hải An

1.329,11

Công ty Cổ phần đầu tư Nam Đình Vũ

Dự án không gắn với thành lập doanh nghiệp

9*

Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 2)

Phường Đông Hải 2 và phường Tràng Cát, quận Hải An

513,39

Infra Asia Investment (Hong Kong) Limited, Rent-A-Port N.V, Ipem Vietnam Limited, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco và 05 cá nhân (quốc tịch Việt Nam)

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hải Phòng

10*

Dự án khu công nghiệp MP Đình Vũ

Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An

231

Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Minh Phương

Dự án không gắn với thành lập doanh nghiệp

11*

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp và dịch vụ hàng hải

Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 2), phường Đông Hải 2, quận Hải An

132

Rent-A-Port N.V, Infra Asia Investment (Hong Kong) Limited và Infra Asia Consultancy Limited

Công ty Cổ phần công nghiệp Hồng Đức

 12*
Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng
Khu công nghiệp số 1, thuộc đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu vực Cát Hải
520
Liên doanh giữa Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Công ty Infra Asia Development (Vietnam) Limited, Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý dự án Infra Asia Dự án không gắn với thành lập doanh nghiệp

* Các dự án hạ tầng khu công nghiệp trong khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải
* Diện tích theo Giấy chứng nhận đầu tư hoặc quy hoạch chi tiết được duyệt

Vui lòng click vào đây để xem chi tiết Danh sách các dự án hạ tầng khu công nghiệp đang triển khai trên địa bàn thành phố

Chia sẻ:

Công ty Đại Thắng Khu Công nghiệp Nam Đình Vũ