Danh mục dự án Quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài trong KKT Đình Vũ - Cát Hải tới năm 2020

02 dự án trong khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải nằm trong Danh mục dự án quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài tới năm 2020 (theo quyết định số 631/QĐ-TTg ngày 29/04/2014 Thủ tướng Chính phủ):

- Dự án đầu tư xây dựng đường sắt vào cảng cửa ngõ Quốc tế Hải Phòng: chiều dài 57 km, xây dựng mới đường đôi, khổ 1.435 mm, tổng vốn đầu tư 1,6 tỷ USD, hình thức đầu tư PPP, BOT.

- Dự án khu công nghiệp chuyên sâu dành cho các đối tác Nhật Bản: diện tích từ 300 ha - 400 ha, hình thức đầu tư liên doanh.

Chia sẻ:

Công ty Đại Thắng Khu Công nghiệp Nam Đình Vũ