Rà soát, thống kê người có nguy cơ lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) trên địa bàn thành phố

Vui lòng nhấn vào đây để xem toàn văn Công văn số 988/BQL-LĐ của Ban Quản lý ngày 20/3/2020./. 

Chia sẻ:

vietinbank Namdinhvu