Văn bản thành phố

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Xem Tải về
1 5698/UBND - KSTTHC V/v chấn chỉnh thực hiện Quy chế làm việc của ủy ban nhân dân thành phố 16/9/2019 Xem Tải về
2 200/KH-UBND Phát động phong trào thi đua " Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở " giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn thành phố 7/8/2019 Xem Tải về
3 25/2019/QĐ-398 Quyết định ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, phó Trưởng Phòng chuyên môn và tương đương; người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng 2/8/2019 Xem Tải về
4 1403/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các cơ sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận huyện 14/6/2019 Xem Tải về
5 1390/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án văn hóa công vụ 13/6/2019 Xem Tải về
6 148/KH-UBND Thực hiện chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việ 21/5/2019 Xem Tải về
7 2859/UBND-GT3 Tăng cường thực hiện các biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông do sử dụng đồ uống có nồng độ cồn 20/5/2019 Xem Tải về
8 15/2019/QĐ -UBND Ban hành quy chế phối hợp bảo vệ môi trường trong khu kinh tế Đình Vũ -Cát Hải và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng 13/5/2019 Xem Tải về
9 2596/UBND-VXNC V/v tăng cường thực thi luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; hưởng ứng tuần lễ Quốc gia không thuốc lá và ngày thế giới không thuốc lá năm 2019 10/5/2019 Xem Tải về
10 2325/UBND-GT3 Sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức tự động không dừng 26/4/2019 Xem Tải về
11 953/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch kiểm tra việc xây dựng,áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2008 và TCVN ISO 9001-2015 tại các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước gắn với giải quyết thủ tục hành chính của thành phố Hải Phòng năm 2019 23/4/2019 Xem Tải về
12 11/2019/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước, công tác thi hành pháp luật vê xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo quyết định 19/4/2019 Xem Tải về
13 680/QĐ-CT Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ mẫu giải quyết thủ tục hành chính 29/3/2019 Xem Tải về
14 664/QĐ-UBND Quyết định ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố về thức hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019 29/3/2019 Xem Tải về
15 614/QĐ-CT Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng 25/3/2019 Xem Tải về
16 82/KH-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Luật bảo vệ bí mật nhà nước 12/3/2019 Xem Tải về
17 532/QĐ-CT Quyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng 13/3/2019 Xem Tải về
18 42/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2019 1/2/2019 Xem Tải về
19 282/QĐ-CT Quyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực 31/1/2019 Xem Tải về
20 01/CT-UBND Chỉ thị của UBND thành phố về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh thành phố năm 2019 8/1/2019 Xem Tải về
Công ty TNHH Thép BMB vietinbank Namdinhvu Airtec