V/v việc trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại, tiếp xúc doanh nghiệp lần thứ II năm 2019

Vui lòng nhấn vào đây để xem Thông báo số 10/TB-BQL của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Chia sẻ:

vietinbank Namdinhvu Airtec