V/v thực hiện chế độ báo cáo định kỳ

Vui lòng nhấn vào đây để tải Công văn số 2400/BQL-QLDN ngày 16/10/2018 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng về việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ

Chia sẻ:

Công ty TNHH Thép BMB vietinbank Namdinhvu Airtec