V/v phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018

Kính gửi:

- Các doanh nghiệp thứ cấp;

- Các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp;

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

Ngày 07/5/2018, Ủy ban nhân dân thành phố có Thông báo số 142/TB-UBND thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng, Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018.

Trước tình hình biến đổi khí hậu toàn cầu, diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp, khó lường. Để chủ động trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đề nghị các đơn vị triển khai tốt một số công việc sau đây:

- Nâng cao ý thức cảnh giác trước tình hình diễn biến thời tiết, thiên tai ngày càng phức tạp, khó lường, thường xuyên tuyên truyền phổ biến kiến thức về công tác phòng chống thiên tai.

- Quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương và thành phố, phối hợp chặt chẽ thống nhất giữa các lực lượng tham gia phòng chống thiên tai với phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ) khi có thiên tai, bão lũ xảy ra. Chủ động ứng phó kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất do thiên tai, bão lũ gây ra.

- Chủ động kiểm tra thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn đối với các công trình, nhà xưởng, văn phòng, kho bãi.... và các công trình hiện đang thi công đề phòng khi có bão. Khơi thông dòng chảy, kiểm tra vận hành của hệ thống thoát nước đảm bảo tiêu thoát nước khi có mưa lớn, tránh úng ngập cục bộ.

- Chủ động theo dõi trên các phương tiên thông tin đại chúng, các bản tin dự báo thời tiết để có kế hoạch ứng phó kịp thời cho cơ quan, đơn vị.

- Bố trí lực lượng thường trực, tổ chức trực ban nghiêm túc; báo cáo kịp thời về Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và các cơ quan có liên quan.

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng thông báo để các đơn vị biết và chủ động thực hiện./.           

Vui lòng nhấn vào đây để tải toàn văn Công văn số 1559/BQL-QHXD ngày 03/7/2018 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng V/v phòng chống thiên tai và tìm kiếm  cứu nạn năm 2018

                       

Chia sẻ:

Công ty TNHH Thép BMB vietinbank Namdinhvu Airtec