Trường Trung cấp Khu kinh tế Hải Phòng tuyển sinh các lớp Cao học, đại học, trung cấp năm 2018

Trường Trung cấp Khu kinh tế Hải Phòng liên tục tuyển sinh các lớp Cao học, đại học, trung cấp năm 2018, như sau:

I/ CAO HỌC:

1. Quản lý kinh tế

- Hệ đào tạo: Chính quy;

- Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển;

- Đối tượng tuyển sinh: Học viên đã tốt nghiệp ĐH (với tất cả các chuyên ngành);

- Thời gian đào tạo: 02 năm (01 năm học tập trung, 01 năm làm luận văn tốt nghiệp).

- Địa điểm học: tại Trường Trung cấp Khu kinh tế Hải Phòng (Thủy Nguyên) vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần;

- Học viên tốt nghiệp được cấp bằng: Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý kinh tế

2. Luật kinh tế

- Hệ đào tạo: Chính quy;

- Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển;

- Đối tượng tuyển sinh: Học viên đã tốt nghiệp ĐH ngành Luật, Luật kinh tế;

- Thời gian đào tạo: 02 năm (01 năm học tập trung, 01 năm làm luận văn tốt nghiệp).

- Địa điểm học: tại Trường Trung cấp Khu kinh tế Hải Phòng (Thủy Nguyên) vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần;

- Học viên tốt nghiệp được cấp bằng: Thạc sỹ chuyên ngành Luật kinh tế

 

II/ ĐẠI HỌC:

1. NGÀNH: LUẬT HỌC

- Hệ đào tạo: Vừa làm vừa học (VLVH)

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;

- Đối tượng tuyển sinh: Học viên đã tốt nghiệp ĐH; Trung cấp;

- Thời gian đào tạo: 2,5 năm với đối tượng có bằng Đại học, 3 năm với đối tượng có bằng trung cấp/cao đẳng.

- Học viên tốt nghiệp được cấp bằng: Cử nhân Luật

2. NGÀNH: CÔNG TÁC XÃ HỘI

- Hệ đào tạo: VLVH

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;

- Đối tượng tuyển sinh: Học viên đã tốt nghiệp ĐH; Trung cấp (các chuyên ngành);

- Thời gian đào tạo: 2,5 năm với đối tượng có bằng Đại học, 3 năm với đối tượng có bằng trung cấp/cao đẳng.

- Học viên tốt nghiệp được cấp bằng: Cử nhân Luật

3. NGÀNH: TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN/KÊ TOÁN DOANH NGHIỆP

- Hệ đào tạo: Chính quy; Vừa làm vừa học (VLVH)

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;

- Đối tượng tuyển sinh: Học viên đã tốt nghiệp ĐH; Trung cấp; THPT/BTTH;

- Thời gian đào tạo: 2,5 năm với đối tượng có bằng Đại học, 3 năm với đối tượng có bằng trung cấp.

4. NGÀNH: QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

- Hệ đào tạo: Vừa làm vừa học (VLVH)

- Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển;

- Đối tượng tuyển sinh: Học viên đã tốt nghiệp Đại học;

- Thời gian học: 2.5 năm vào thứ 7 và Chủ nhật;

5. NGÀNH: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP/CƠ KHÍ

- Hệ đào tạo: Vừa làm vừa học (VLVH)

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;

- Đối tượng tuyển sinh: Học viên đã tốt nghiệp THPT/BTTH;

- Thời gian học: 4 năm vào thứ 7 và Chủ nhật;

 

III/ TRUNG CẤP:

1. NGÀNH: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP;

- Hệ đào tạo: Chính quy;

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;

- Đối tượng tuyển sinh: Học viên đã tốt nghiệp THPT;THCS;

- Thời gian học:  1-2 năm với đối tượng tốt nghiệp THPT/BTTH;

                          2-3 năm với đối tượng tốt nghiệp THCS.

- Khai giảng: Tháng 3 năm 2018

2. NGÀNH: SƯ PHẠM MẦM NON;

- Hệ đào tạo: Chính quy;

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;

- Đối tượng tuyển sinh: Học viên đã tốt nghiệp THPT;TC;

- Thời gian học:  1 năm với đối tượng tốt nghiệp Trung cấp/CĐ/ĐH;

                          2 năm với đối tượng tốt nghiệp THPT.

- Khai giảng: Tháng 3 năm 2018

3. NGÀNH: HÀNH CHÍNH VĂN THƯ;

- Hệ đào tạo: Chính quy;

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;

- Đối tượng tuyển sinh: Học viên đã tốt nghiệp THPT;TC;

- Thời gian học:  1 năm với đối tượng tốt nghiệp Trung cấp/CĐ/ĐH;

                          2 năm với đối tượng tốt nghiệp THPT.

4. NGÀNH: ĐIỆN/ HÀN/ CHẾ BIẾN MÓN ĂN/ CƠ KHÍ/ MAY THỜI TRANG;

- Hệ đào tạo: Chính quy;

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;

- Đối tượng tuyển sinh: Học viên đã tốt nghiệp THPT;THCS;

- Thời gian học:  1-2 năm với đối tượng tốt nghiệp THPT/BTTH;

                          2-3 năm với đối tượng tốt nghiệp THCS.

- Khai giảng: Tháng 4 năm 2018

IV/ CÁC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC

1. Tổ chức Ôn và thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản

- Đối tượng: là công chức, viên chức có nhu cầu

- Thời gian thi: Liên tục vào các ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần

2. Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

- Đối tượng: Giáo viên THCS, Tiểu học, Mầm non có nhu cầu

- Văn bằng, chứng chỉ: chứng chỉ bồi dưỡng nâng hạng giáo viên

Địa điểm phát hành, thu hồ sơ và mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

PHÒNG ĐÀO TẠO – TRƯỜNG TRUNG CẤP KHU KINH TẾ HẢI PHÒNG

Tại:  Tầng 1, nhà D - Số 01 đường Bạch Đằng - TT Núi Đèo - Thủy Nguyên - HP

Điện thoại: 0225.3874.168/ 0225.3774722    Hotline: 0901.580.9595 Mr Quân

 

 

Chia sẻ:

Công ty Đại Thắng Khu Công nghiệp Nam Đình Vũ