Triển khai tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019

Kính gửi: Các doanh nghiệp trong KCN, KKT trên địa bàn thành phố

Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/02/2017 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động;

Căn cứ Kế hoạch số 5072/KH-BCĐTƯ ngày 30/11/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019;

Thực hiện Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 15/3/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019,

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đề nghị Quý doanh nghiệp trong khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố:

1. Triển khai tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019, căn cứ theo nội dung Chương III- Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 15/3/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

2. Báo cáo kết quả thực hiện về Cơ quan Thường trực Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động thành phố (Sở Lao động- Thương binh và Xã hội) trước ngày 15/7 hàng năm theo mẫu quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/02/2017 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ để được hướng dẫn và giải đáp: Phòng Quản lý lao động, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, điện thoại: 0225.3822.047, hộp thư điện tử: quanlylaodong.heza@gmail.com./.

 

Chia sẻ:

Công ty TNHH Thép BMB vietinbank Namdinhvu Airtec