Triển khai thực hiện Nghị định 82/2018/NĐ-CP

                          Kính gửi: Các doanh nghiệp trong KCN, KKT trên địa bàn thành phố

Ngày 22/5/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/7/2018. Theo đó, Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 29/2008/NĐ-CP, Nghị định số 114/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP hết hiệu lực kể từ khi Nghị định 82/2018/NĐ-CP có hiệu lực;

Thực hiện Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018, trên cơ sở chờ Thông tư hướng dẫn, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đề nghị Quý doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố thực hiện nội dung sau:

1. Áp dụng các chính sách đối với khu công nghiệp, khu kinh tế tại Nghị định này.

2. Tạm dừng việc nộp hồ sơ xin xác nhận lao động có thu nhập chịu thuế làm việc tại khu kinh tế Đình Vũ- Cát Hải để được giảm trừ thuế thu nhập cá nhân.

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ Phòng Quản lý lao động- Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, điện thoại: 0225.3822047, hộp thư điện tử: quanlylaodong.heza@gmail.com./.

Vui lòng nhấn vào đây để tải Công văn số 1710/BQL-LĐ ngày 20/7/2018 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

 

Chia sẻ:

Công ty TNHH Thép BMB vietinbank Namdinhvu Airtec