Tổ chức cách ly y tế đối với người Việt nam và nước ngoài từ tất cả các quốc gia, vùng lãnh thổ vào thành phố Hải Phòng

Vui lòng nhấn vào đây để xem toàn văn Công văn số 932/BQL-LĐ ngày 17/3/2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng./.

Chia sẻ:

Có thể bạn quan tâm

Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích để thực hiện thủ tục hành chính nhằm chống dịch Covid19Rà soát báo cáo số lượng người lao động, phương tiện chở người lao động, hàng hóa từ các tỉnh thành phố khác đi qua các bến phà, bến đò đến các doanh nghiệp trong khu công nghiệp,khu kinh tế trên địa bàn thành phốThông báo về việc hạn chế tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đối với công dân ; tạm dừng tiếp công đến hết ngày 15/4/2020Thực hiện kết luận của phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình hoạt động của các chốt kiểm soát dịch Covid-19 liên nghành của các cửa ngõ vào thành phố bằng đường bộDanh sách xe chở người lao động của các doanh nghiệp trong khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đến hết ngày 31/3/2020Kết nối cung cầu khẩu trang vải kháng khuẩn và khẩu trang vải kháng giọt bắn, kháng khuẩn phục vụ phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phốTăng cường kiểm soát đi lại, vận chuyển người lao động, hàng hóa của các doanh nghiệp trong khu kinh tế, các khu công nghiệpVăn bản v/v lập danh sách người nhập cảnh từ Châu Âu để phòng dịch Covid-19Báo cáo tình hình lao động tại các doanh nghiệp trong các KCN, KKT trên địa bàn thành phố theo Công văn số 1787/UBND-VX ngày 15/3/2020 của UBNDDanh sách xe chở người lao động của các doanh nghiệp trong khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố
vietinbank Namdinhvu