Tin tức Đầu tư

Dự án nhà máy KATSUSHIKA Hải Phòng được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Dự án nhà máy KATSUSHIKA Hải Phòng được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Ngày đăng: 30/3/2016

Ngày 28/3/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư Katsushika Plastic Metal Co., Ltd. (Hồng Kông) để thực hiện dự án “Nhà máy Katsushika Hải Phòng” tại Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, huyện Thủy Nguyên, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

[...]
Khu công nghiệp Tràng Duệ đón dự án mới của nhà đầu tư Hàn Quốc

Khu công nghiệp Tràng Duệ đón dự án mới của nhà đầu tư Hàn Quốc

Ngày đăng: 25/3/2016

Ngày 23/3/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư HSColor Co., Ltd. (Hàn Quốc) để thực hiện dự án “HSC Việt Nam” tại Khu công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

[...]
Thêm dự án FDI mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong Khu công nghiệp Tràng Duệ

Thêm dự án FDI mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong Khu công nghiệp Tràng Duệ

Ngày đăng: 18/3/2016

Ngày 17/3/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư SL Electronics Co., Ltd. (Hàn Quốc) để thực hiện dự án “SL Electronics Việt Nam” tại Khu công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

[...]
02 dự án FDI được  Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư

02 dự án FDI được Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư

Ngày đăng: 17/2/2016

Ngày 04/02/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 02 dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng và Khu công nghiệp Đình Vũ, thành phố Hải Phòng.

[...]
lexico vietinbank nganhangbuudien trangdue Namdinhvu Airtec KNAUF