Tin tức Đầu tư

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư cho 02 dự án FDI

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư cho 02 dự án FDI

Ngày đăng: 16/5/2016

Ngày 11/5/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 02 dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại Khu công nghiệp Tràng Duệ và Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, thành phố Hải Phòng.

[...]
Điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư cho 2 dự án FDI trong Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng

Điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư cho 2 dự án FDI trong Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng

Ngày đăng: 10/5/2016

Ngày 09/5/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 02 dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, huyện Thủy Nguyên, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

[...]
Khu công nghiệp, Khu kinh tế Hải Phòng tiếp tục đón dự án 1,5 tỷ USD của nhà đầu tư Hàn Quốc

Khu công nghiệp, Khu kinh tế Hải Phòng tiếp tục đón dự án 1,5 tỷ USD của nhà đầu tư Hàn Quốc

Ngày đăng: 29/4/2016

Ngày 15/4/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư LG Display Co., Ltd. (Hàn Quốc) để thực hiện dự án “LG Display Hải Phòng” tại Khu công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

[...]
02 dự án FDI  được Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

02 dự án FDI được Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Ngày đăng: 27/4/2016

Ngày 25/4/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 02 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của các nhà đầu tư Hàn Quốc tại Khu công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

[...]
Dự án nhà máy DONG-A HWA SUNG VINA tại Khu công nghiệp Tràng Duệ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Dự án nhà máy DONG-A HWA SUNG VINA tại Khu công nghiệp Tràng Duệ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Ngày đăng: 12/4/2016

Ngày 11/4/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư Dong-A Hwa Sung Co., Ltd. (Hàn Quốc) để thực hiện dự án “Nhà máy Dong-A Hwa Sung Vina” tại Khu công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

[...]
Khu công nghiệp MP Đình Vũ đón dự án đầu tư mới

Khu công nghiệp MP Đình Vũ đón dự án đầu tư mới

Ngày đăng: 11/4/2016

Ngày 07/4/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty cổ phần Liên Việt Logistics (nhà đầu tư trong nước) thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng kho bãi Liên Việt Logistics” tại Khu công nghiệp MP Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

[...]
Thêm dự án FDI mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng

Thêm dự án FDI mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng

Ngày đăng: 8/4/2016

Ngày 01/4/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 01 nhà đầu tư cá nhân quốc tịch Singapore để thực hiện dự án “Sản xuất các sản phẩm nhãn mác quần áo và phụ kiện may mặc” tại Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, huyện Thủy Nguyên, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

[...]
Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư cho dự án  FDI trong Khu công nghiệp Đồ Sơn - Hải Phòng

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư cho dự án FDI trong Khu công nghiệp Đồ Sơn - Hải Phòng

Ngày đăng: 30/3/2016

Ngày 28/3/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh dự án “Sản xuất bộ dụng cụ ăn bằng nhựa” cho nhà đầu tư China Faith Asia Pacific Investments Limited (Hồng Kông), chứng nhận về việc điều chỉnh mục tiêu, quy mô, tăng tổng vốn đầu tư và tiến độ thực hiện dự án tại Khu công nghiệp Đồ Sơn - Hải Phòng, thành phố Hải Phòng.

[...]
Dự án nhà máy KATSUSHIKA Hải Phòng được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Dự án nhà máy KATSUSHIKA Hải Phòng được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Ngày đăng: 30/3/2016

Ngày 28/3/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư Katsushika Plastic Metal Co., Ltd. (Hồng Kông) để thực hiện dự án “Nhà máy Katsushika Hải Phòng” tại Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, huyện Thủy Nguyên, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

[...]
Khu công nghiệp Tràng Duệ đón dự án mới của nhà đầu tư Hàn Quốc

Khu công nghiệp Tràng Duệ đón dự án mới của nhà đầu tư Hàn Quốc

Ngày đăng: 25/3/2016

Ngày 23/3/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư HSColor Co., Ltd. (Hàn Quốc) để thực hiện dự án “HSC Việt Nam” tại Khu công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

[...]
Thêm dự án FDI mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong Khu công nghiệp Tràng Duệ

Thêm dự án FDI mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong Khu công nghiệp Tràng Duệ

Ngày đăng: 18/3/2016

Ngày 17/3/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư SL Electronics Co., Ltd. (Hàn Quốc) để thực hiện dự án “SL Electronics Việt Nam” tại Khu công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

[...]
02 dự án FDI được  Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư

02 dự án FDI được Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư

Ngày đăng: 17/2/2016

Ngày 04/02/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 02 dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng và Khu công nghiệp Đình Vũ, thành phố Hải Phòng.

[...]
vietinbank Namdinhvu