Tin tức Đầu tư

Thêm dự án đầu tư nước ngoài vào Khu công nghiệp Tràng Duệ

Thêm dự án đầu tư nước ngoài vào Khu công nghiệp Tràng Duệ

Ngày đăng: 29/7/2016

Ngày 22/7/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các nhà đầu tư: Haitech Holdings Co., Limited, UK Sun Chance Ltd và 1 nhà đầu tư cá nhân quốc tịch Trung Quốc để thực hiện “Dự án HT Solar” tại Khu công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

[...]
Dự án HKTM VINA tại Khu công nghiệp Tràng Duệ điều chỉnh tăng vốn đầu tư gần 10 triệu USD

Dự án HKTM VINA tại Khu công nghiệp Tràng Duệ điều chỉnh tăng vốn đầu tư gần 10 triệu USD

Ngày đăng: 5/7/2016

Ngày 01/7/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho “Dự án HKTM Vina” của 05 cá nhân nhà đầu tư quốc tịch Hàn Quốc, chứng nhận về việc điều chỉnh quy mô, địa điểm, diện tích, tổng vốn đầu tư, vốn góp, thời hạn và tiến độ thực hiện dự án tại Khu công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

[...]
Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng điều chỉnh tăng vốn đầu tư  cho dự án FDI trong Khu công nghiệp Tràng Duệ

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho dự án FDI trong Khu công nghiệp Tràng Duệ

Ngày đăng: 4/7/2016

Ngày 28/6/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho dự án “Sản xuất linh kiện điện, điện tử, cơ khí và khuôn của Comet Vina” của nhà đầu tư Comet Network Co., Ltd. (Hàn Quốc), chứng nhận về việc điều chỉnh tăng vốn đầu tư từ 16 triệu USD lên 24 triệu USD để thực hiện dự án tại Khu công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

[...]
Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải đón dự án " Nhà máy kính năng lượng mặt trời FLAT Việt Nam”

Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải đón dự án " Nhà máy kính năng lượng mặt trời FLAT Việt Nam”

Ngày đăng: 4/7/2016

Ngày 30/6/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư Công ty TNHH Flat (Hồng Kông) để thực hiện dự án “Nhà máy kính năng lượng mặt trời Flat Việt Nam” tại Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

[...]
2 dự án FDI được Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cấp giấy chứng nhận điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư

2 dự án FDI được Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cấp giấy chứng nhận điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư

Ngày đăng: 24/6/2016

Ngày 23/6/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 02 dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng và Khu công nghiệp Tràng Duệ, thành phố Hải Phòng.

[...]
Dự án đầu tư WOOSUNGVM tai Khu công nghiệp Tràng Duệ

Dự án đầu tư WOOSUNGVM tai Khu công nghiệp Tràng Duệ

Ngày đăng: 23/6/2016

Ngày 21/6/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các cá nhân nhà đầu tư Hàn Quốc để thực hiện “Dự án đầu tư Woosungvm” tại Khu công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

[...]
Khu công nghiệp Nomura - Hải Phòng đón dự án đầu tư mới

Khu công nghiệp Nomura - Hải Phòng đón dự án đầu tư mới

Ngày đăng: 17/6/2016

Ngày 14/6/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư Công ty TNHH Jika Jika để thực hiện “Dự án sản xuất nam châm vĩnh cửu Jika Jika” tại Khu công nghiệp Nomura - Hải Phòng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

[...]
Điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư cho dự án trong Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ Vsip Hải Phòng

Điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư cho dự án trong Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ Vsip Hải Phòng

Ngày đăng: 13/6/2016

Ngày 08/6/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho dự án “Nhà máy sản xuất linh kiện kim loại cho máy in, thiết bị gia dụng, thiết bị điện, điện tử công nghiệp” cho nhà đầu tư Công ty TNHH Kein Hing Muramoto (Việt Nam), chứng nhận về việc điều chỉnh diện tích và tăng vốn đầu tư từ 3,9 triệu USD lên 4,4 triệu USD để thực hiện dự án tại Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, huyện Thủy Nguyên, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

[...]
Thêm dự án FDI mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong Khu công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng

Thêm dự án FDI mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong Khu công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng

Ngày đăng: 2/6/2016

Ngày 31/5/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư Công ty TNHH Văn phòng phẩm Wan Li Việt Nam để thực hiện “Dự án sản xuất đồ gỗ nội thất New World Việt Nam” tại Khu công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng, thành phố Hải Phòng.

[...]
Công ty TNHH KANSAI FELT (Việt Nam) tăng vốn đầu tư

Công ty TNHH KANSAI FELT (Việt Nam) tăng vốn đầu tư

Ngày đăng: 20/5/2016

Ngày 19/5/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho dự án “Nhà máy sản xuất các linh kiện của ổ đĩa cho ô tô, máy tính và các thiết bị, linh kiện khác trong thiết bị điện” cho nhà đầu tư Công ty cổ phần Kansai Felt Fabric (Nhật Bản), chứng nhận về việc điều chỉnh tăng vốn đầu tư từ 5 triệu USD lên 7 triệu USD để thực hiện dự án tại Khu công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Hải Phòng.

[...]
Điều chỉnh tăng vốn đầu tư 5,5 triệu USD cho dự án trong Khu công nghiệp Nomura - Hải Phòng

Điều chỉnh tăng vốn đầu tư 5,5 triệu USD cho dự án trong Khu công nghiệp Nomura - Hải Phòng

Ngày đăng: 18/5/2016

Ngày 16/5/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh "Dự án Chế tạo máy” cho nhà đầu tư Citizen Machinery Co., Ltd. (Nhật Bản), chứng nhận về việc điều chỉnh mục tiêu, quy mô, tăng tổng vốn đầu tư, vốn góp và tiến độ thực hiện dự án tại Khu công nghiệp Nomura - Hải Phòng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

[...]
Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư cho 02 dự án FDI

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư cho 02 dự án FDI

Ngày đăng: 16/5/2016

Ngày 11/5/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 02 dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại Khu công nghiệp Tràng Duệ và Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, thành phố Hải Phòng.

[...]
Điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư cho 2 dự án FDI trong Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng

Điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư cho 2 dự án FDI trong Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng

Ngày đăng: 10/5/2016

Ngày 09/5/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 02 dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, huyện Thủy Nguyên, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

[...]
Khu công nghiệp, Khu kinh tế Hải Phòng tiếp tục đón dự án 1,5 tỷ USD của nhà đầu tư Hàn Quốc

Khu công nghiệp, Khu kinh tế Hải Phòng tiếp tục đón dự án 1,5 tỷ USD của nhà đầu tư Hàn Quốc

Ngày đăng: 29/4/2016

Ngày 15/4/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư LG Display Co., Ltd. (Hàn Quốc) để thực hiện dự án “LG Display Hải Phòng” tại Khu công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

[...]
02 dự án FDI  được Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

02 dự án FDI được Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Ngày đăng: 27/4/2016

Ngày 25/4/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 02 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của các nhà đầu tư Hàn Quốc tại Khu công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

[...]
Dự án nhà máy DONG-A HWA SUNG VINA tại Khu công nghiệp Tràng Duệ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Dự án nhà máy DONG-A HWA SUNG VINA tại Khu công nghiệp Tràng Duệ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Ngày đăng: 12/4/2016

Ngày 11/4/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư Dong-A Hwa Sung Co., Ltd. (Hàn Quốc) để thực hiện dự án “Nhà máy Dong-A Hwa Sung Vina” tại Khu công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

[...]
Khu công nghiệp MP Đình Vũ đón dự án đầu tư mới

Khu công nghiệp MP Đình Vũ đón dự án đầu tư mới

Ngày đăng: 11/4/2016

Ngày 07/4/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty cổ phần Liên Việt Logistics (nhà đầu tư trong nước) thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng kho bãi Liên Việt Logistics” tại Khu công nghiệp MP Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

[...]
Thêm dự án FDI mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng

Thêm dự án FDI mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng

Ngày đăng: 8/4/2016

Ngày 01/4/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 01 nhà đầu tư cá nhân quốc tịch Singapore để thực hiện dự án “Sản xuất các sản phẩm nhãn mác quần áo và phụ kiện may mặc” tại Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, huyện Thủy Nguyên, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

[...]
Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư cho dự án  FDI trong Khu công nghiệp Đồ Sơn - Hải Phòng

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư cho dự án FDI trong Khu công nghiệp Đồ Sơn - Hải Phòng

Ngày đăng: 30/3/2016

Ngày 28/3/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh dự án “Sản xuất bộ dụng cụ ăn bằng nhựa” cho nhà đầu tư China Faith Asia Pacific Investments Limited (Hồng Kông), chứng nhận về việc điều chỉnh mục tiêu, quy mô, tăng tổng vốn đầu tư và tiến độ thực hiện dự án tại Khu công nghiệp Đồ Sơn - Hải Phòng, thành phố Hải Phòng.

[...]
Dự án nhà máy KATSUSHIKA Hải Phòng được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Dự án nhà máy KATSUSHIKA Hải Phòng được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Ngày đăng: 30/3/2016

Ngày 28/3/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư Katsushika Plastic Metal Co., Ltd. (Hồng Kông) để thực hiện dự án “Nhà máy Katsushika Hải Phòng” tại Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, huyện Thủy Nguyên, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

[...]
lexico vietinbank nganhangbuudien trangdue Namdinhvu vanlong Airtec SOMERSET KNAUF VINACONEXEC HSK Bridgestone