Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong doanh nghiệp

Vui lòng nhấn vào đây để tải Công văn số 1361/BQL-LĐ ngày 12/6/2018 về việc Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong doanh nghiệp

Chia sẻ:

Công ty TNHH Thép BMB vietinbank trangdue Namdinhvu Airtec