Thực hiện đợt cao điểm phòng chống Covid-19 tại Hải Phòng

Vui lòng nhấn vào đây để xem toàn văn Công văn số 1089/BQL-LĐ ngày 27/3/2020 của Ban Quản lý./.

Chia sẻ:

vietinbank Namdinhvu