Thực hiện chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việ

Vui lòng nhấn vào đây để tải Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 21/5/2019 của UBND thành phố về việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu,gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc./.

Chia sẻ:

Có thể bạn quan tâm

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thêm mới lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải PhòngNguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin khi sử dụng ứng dụng trực tuyếnĐiều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phốKế hoạch Thực hiện Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hải PhòngĐiều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phốTổ chức đón người đã cách ly từ các địa phương khác về Hải Phòng và giải quyết việc đi lại đối với một số trường hợp đặc biệtChủ tịch UBND thành phố chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19Điều chỉnh một số nội dung đã chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid19Xử phạt vi phạm hành chính cụ thể đối với các trường hợp không áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid -Covid 19Phối hợp triển khai tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về xử lý đối với các trường hợp không áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
vietinbank Namdinhvu